Odrzucenie upadku

Pominięcie spadku wydaje się prawem spadkobiercy, które dokonuje on na krzyż złożenie dobrego oświadczenia w terminie oddanym w Kodeksie cywilnym. Spośród chwilą zgonu spadkodawcy dziedzic nabywa deprecjacja na podstawie dziedziczenia ustawowego albo testamentowego, aczkolwiek może spośród tej schedy w oddanym terminie anulować przez złożenie stosownego oświadczenia. Po sprawdzeniu nabycia upadku przez głos lub nabyciu spadku na bazie [… ]